OSI modeli – Transport pillə, 3-cü hissə

OSI modeli – Transport pillə, 3-cü hissə
Fontu böyüt (A+) / Fontu kiçilt (A-)

Salam,

Port nömrələri Internet Assigned Numbers Authority (IANA) tərəfindən verilir. IANA müxtəlif ünvanlama standardlarına cavabdeh olan bir qurumdur. Port nömrələri istifadə olunma meyarına görə 3 yerə bölünür:

Əsas (well-known) portlar- 0 – 1023

Qeydiyyata alınmış (registered) portlar – 1024 – 49151

Şəxsi və ya dinamik (private 

or dynamic) portlar – 49152 – 65535

Əsas portlar

Bu port nömrələri servis və proqramlar üçün təyin edilir. Bu portlar proqramçılara klient-server yönümlü proqram yazarkən müraciətlərin serverdə hansı proqram və ya servisə yönlədiriləcəyini əvvəlcədən təyin etmək imkan verir. Bu portlara daxil olan TCP portlar bunlardır:

FTP – 21

Telnet – 23

SSH – 22

SMTP – 25

HTTP – 80

POP3 -110

HTTPS – 443 və s.

Bu portlara daxil olan UDP portlar bunlardır:

TFTP – 69

RIP – 520

DNS – 53 və s.

Qeydiyyata alınmış portlar

Bu portlar istifadəçi proseslərinə və ya proqramlarına verilir. Server məqsədləri üçün istifadə edilmədikdə, bu portlar klient tərəfindən dinamik olaraq mənbə portu kimi seçilə bilinər. Bir kompüterdə olan proqram internetdə olan digər bir kompüterdəki proqram ilə əlaqə saxladıqda bu port nömrələrindən istifadə edir. Misal olaraq, Shockwave-in istifadə etdiyi 1626 nömrəli qeydiyyata alınmış portunu göstərmək olar. Bu portlara daxil olan TCP portlar bunlardır:

MSN Messenger – 1863

HTTP – 8080

HTTP – 8008 və s.

Bu portlara daxil olan UDP portlar bunlardır:

RADIUS – 1812

MS SQL – 1433

Cisco SCCP – 2000 və s.

Şəxsi və ya dinamik portlar

Bağlantı yaradarkən klient proqramlarına dinamik olaraq verilən portlardır. Ən çox peer-to-peer fayl paylaşma proqramları bu portlardan istifadə edir.

Bəzən aktiv TCP bağlantılarını müşahidə etmək zərurəti yaranır. Bu zaman Netstat yardımçı proqramı (utility) şəbəkə administratorunun köməyinə gəlir. Netstat aktiv olan protokolu, mənbə ip ünvanı və port nömrəsini, mənsəb ip ünvanı və port nömrəsini, o cümlədən bağlantının vəziyyətini göstərir.

netstat.png

Portlar haqqında əlavə məlumat üçün http://www.iana.org/assignments/port-numbers linkinə müraciət edə bilərsiniz.

Davamı var…

Uğurlar!

Amal
CCNA/CCNP

Nele Neuhaus - Unter Haien

  Alman yazıçısı Nele Noyhausun (Nele Neuhaus) bestseller olmuş növbəti ...

Daha ətraflı

Jo Nesbo - The Son

  Norveç yazıçısı Yu Nesbonun (Jo Nesbo) bestseller olmuş növbəti ...

Daha ətraflı

EEM proqramlaşdırma – mərkəzi prosessordakı sıçrayışlar

Salam, Şirkətdə idarə etdiyim Cisco Systems istehsalı olan 3750 sviçin mərkəzi ...

Daha ətraflı

Cisco Kursları

Cisco Certified Network Associate (CCNA R&S) kursu – CCNA 5.0 Dünyada şəbəkə ...

Daha ətraflı

RIP (Routing Information Protocol) – 1-ci hissə

Salam, Routinq protokollar dedikdə statik və dinamik routinq protokollar yada düşür. ...

Daha ətraflı